Mjesna samouprava

Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, u Općini Motovun -Comune di Montona osnivaju se mjesni odbori :

Mjesni odbor “BRKAČ “ sastoji se od naselja Brkač-Bercaz. 
U Mjesnom odboru Brkac ima ukupno 117 birača.
Nakon provedenih izbora, dana 18. travnja 2010. godine u vijeće Mjesnog odbora Brkač izabrani su:
1. Marko Fakin, Hrvat, Bataji 20, Brkac, IDS,
2. Ecio Bataja, Hrvat, Brkac 31, Brkac, IDS,
3. Elvis Valenta, Hrvat, Bataji 17, Brkac, IDS,
4. Vladimir Prodan, Hrvat, Brkac 5b, Brkac, Nezavisna lista Mjesnog odbora,
5. Boris Sega, Hrvat, Sirotici 49, Brkac, Nezavisna lista Mjesnog odbora. 
 

Mjesni odbor “KALDIR” sastoji se od naselja Kaldir-Caldier. 
U Mjesnom odboru Kaldir ima ukupno 254 birača.
Nakon provedenih izbora, dana 18. travnja 2010. godine u vijeće Mjesnog odbora Kaldir izabrani su:
1. Marcelo Šegon, Hrvat, Brtoši 41, Kaldir, IDS
2. Adrijano Mocibob, Hrvat, Kaldir 6, Kaldir, IDS,
3. Josip Štefanic, Hrvat, Štefanici 52, Kaldir, Nezavisna lista Mjesnog odbora,
4. Franko Paladin, Hrvat, Paladini 45, Kaldir, Nezavisna lista Mjesnog odbora,
5. Milan Rabak, Hrvat, Brtošici 57, Kaldir, SDP.


Mjesni odbor “MOTOVUN” sastoji se od naselja Motovun-Montona, osim sela Murari-Morari i Pišiljon-Pisiglione. 
U Mjesnom odboru Motovun ima ukupno 479 birača
Nakon provedenih izbora, dana 18. travnja 2010. godine u  vijeće Mjesnog odbora Motovun izabrani su:
1. Sagnin Bellini, Talijan, Gradiziol 29, Motovun, IDS,
2. Efrem Mocibob, Hrvat, Kanal 60, Motovun, IDS,
3. Saša Stepancic, Hrvat, Kanal 6, Motovun, IDS,
4. Loris Beletic, Hrvat, Gradiziol 1, Motovun, IDS,
5. Vedran Šculac, Hrvat, Kanal 58, Motovun, SDP.


Mjesni odbor “SVETI BARTOL” sastoji se od naselja Sv. Bartol-San Bortolo i sela Murari-Morari i Pišiljon-Pisiglione iz naselja Motovun. 
U Mjesnom odboru Sveti Bartol ima ukupno 87 birača                                                     
Nakon provedenih izbora, dana 18. travnja 2010. godine u vijeće Mjesnog odbora Sveti Bartol izabrani su:
1. Marcelo Kaligari, Hrvat, Vežnaveri 49, Sveti Bartol, IDS,
2. Neven Beletic, Hrvat, Labinjani 45, Sveti Bartol, IDS,
3. Edo Labinjan, Hrvat, Bencici 87, Sveti Bartol, IDS,
4. Armin Kotiga, Hrvat, Kal 60 b, Sveti Bartol, IDS,
5. Davor Beletic, Hrvat, Flegi 2, Sveti Bartol, IDS.

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koji imaju djelokrug i ovlasti utvrđene zakonom i Statutom Općine Motovun.
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji Program rada mjesnog odbora, Pravila mjesnog odbora, Poslovnik o radu u skladu sa Statutom, Financijski plan i  Godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine Motovun, odlukom Općinskog vijeća i Načelnika, te svojim Pravilima.


Vijeće mjesnog odbora dužno je do 1. listopada tekuće godine donijeti program rada za narednu godinu i dostaviti ga na suglasnost Načelniku.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu:
- vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,
- poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja,
- vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima,
- brige o potrebama stanovnika u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom  
  zdravlju, socijalnoj skrbi,
- očuvanja prirode i zaštite okoliša,
- zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu,
- organizacije pučke svečanosti, te drugih pitanja.
Godišnji program mora sadržavati prikaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju programa s naznakom izvora financiranja.