Rješenja o imenovanju komisija

Natječajna komisija za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Motovun

 • Elvis Linardon - predsjednik
 • Senad Pergar- zamjenik predsjednika
 • Danijel Bon - član
 • Dragan Vivoda - član
 • Barbara Komazec- članica

Natječajna komisija za dodjelu javnih površina

  • Elvis Linardon, za predsjednika
 • Senad Pergar, za zamjenika predsjednika
 • Dina Kotiga,  za članicu.

Natječajna komisija za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Motovun

 • Elvis Linardon - predsjednik
 • Danijel Bon - član
 • Dragan Vivoda - član

Povjerenstvo za provedbu natječaja - prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti

 • Elvis Linardon - predsjednik
 • Bon Danijel - član
 • Dragan Vivoda - član

Komisija za uređenje prometa na području Općine Motovun

 • Senad Pergar - predsjednik
 • Dragan Vivoda - član
 • Eliza Štokovac - članica
 • Samuel Kaligari - član
 • Sagnin Bellini - član