Arhitektonske posebnosti

U Motovunu, unatoč prilagođavanju suvremenim uvjetima građenja, dijelom se ipak očuvao povijesni graditeljski ustroj sa slikovitim krajolicima i vizurama, kao istaknuto obilježje glavnog uporišta identiteta Općine. Sam zemljopisni položaj Motovuna i neprekidni ratovi u kojima je bio angažiran zahtjevali su izgradnju obrambenih elemenata, te doveli su do formiranja tri glavna djela ovog gradića, međusobno odvojena dijelovima utvrde: CENTAR, odnosno stari dio grada na platou na samom vrhu brda, PODGRAĐE, smješteno upravo ispod visokih zidina na južnoj padini i PREDGRAĐE sagrađeno na istočnom djelu brda.

CENTAR odnosno jezgru naselja opkoljavao je i štitio prvi pojas zidina, koji je do dan danas najbolje sačuvan. Potječe iz 13. stoljeća, dug je 436 metara i sačuvane visine od 9 do 15 metara. S unutarnje strane bedema očuvan je niz otvora, koji su služili za puškarnice radi obrane. Danas su otvori djelomično zatrpani, a ophod iznad njih sada je šetalište (ulica Mure). Dvije glavne ulice koje vode u Motovun, Gradiziol i Borgo, spajaju se na gradskom donjem trgu, koji je smješten između prvog i drugog obrambenog pojasa. To je današnji Trg Josefa Ressela, on je sa tri strane zatvoren zgradama, a zapadna mu je strana otvorena prema dolini rijeke Mirne i prema predivnim pitoresknim pejzažima što se prostižu s jedne i druge strane doline, sve do mora. Sa sjeverne strane pristup trgu štitila su gradska vrata (bastion) iz 16.-og stoljeća, čiji je donji dio uređen kao prolaz. Zaštiti prilaza, kao i prolaza kroz vrata služile su mnogobrojne puškarnice i izbočenja, tzv. machioculis, na gornjem katu s kojih su branioci na neprijatelje bacali kamenje i vruće ulje. Unutarnji prostor prolaza sada je uređen kao mali lapidarij u kome su izloženi kameni spomenici iz rimskog doba (stele i nadgrobne ploče), fragmenti srednjovjekovnih natpisa, srednjovjekovni grbovi i grbovi iz kasnijih razdoblja.


Neki od tih spomenika potječu iz Motovuna, dok su drugi nađeni u njegovoj okolici. Grbovi s vanjske i unutarnje strane bastiona pripadaju venecijanskim načelnicima iz vremena kada je bastion građen. Na sjevernoj strani bastiona, na ulazu u grad, iznad prolaza postavljen je kameni lav, simbol vladavine Venecije. Motovun je jedini grad s 13 lavova, od koji su neki izrađeni s otvorenom, a neki sa zatvorenom knjigom. Prema narodnoj predaji, oni sa otvorenom knjigom simboliziraju razdoblje mira, dok oni sa zatvorenom knjigom razdoblje ratovanja. Na samom rubu Trga Josefa Ressela smještena je gradska loža koja je podignuta početkom 17. stoljeća na zidovima obrambene kule. Koristila se pretežno za suđenje, ali i za obavljanje nekih javnih poslova (sklapanje ugovora, prodaju, objavljivanje propisa), a sagrađena je poput vidikovca s kojeg se pruža pogled na dolinu rijeke Mirne. Istočnu fasadu trga čini komunalna palača čiji su zidovi ukrašeni sa ostacinma romaničkih dvostrukih prozora iz 13 stoljeća.

Dok zapadna strana komunalne palače okružuje donji trg, istočna strana palače okružuje glavni gradski trg- Trg Andrea Antico. Prilaz tom trgu štitila su unutarnja gradska vrata, sagrađena u 14. stoljeću, sa gotičkim i romaničkim elementima. Ova vrata su imala funkciju isključivo obrambenog karaktera, i bila su jedini mogući pristup užem centru naselja. Dvije teške drvene veratnice, koje su se podizale pomoću vijaka, kao i puškarnice smještene na raznim mjestima unutar vrata, štitile su pristup centru naselja. Iznad ulaza se uz grb Motovuna i mletačkog lava, nalazi i grb obitelji Memo koji pripada venecijanskom načelniku. Glavni trg sa tri je strane okružen zgradama javnog i sakralnog karaktera. Nasuprot komunalnoj palači diže se reprezentativna fasada župne crkve sv. Stjepana, sagrađene u 17. stoljeću. Do nje je zvonik koji je sagrađen čak 4 stoljeća ranije. Razlog tome je što je zvonik u početku imao svrhu stražarnice. Zbog te funkcije, ovaj zvonik ne završava šiljatom piramidom kao drugi zvonici, već ravnom površinom zaštićenom gibelinskim znacima, a njegova pojava dominira cijelim naseljem.

S južne strane župne crkve nalazi se velika renesansna palača-kaštel, koja je pripadala obitelji Polesini, no od prvobitnog kaštela nije sačuvano ništa, a danas je to građevina adaptirana u hotel, koji nosi ime Kaštel. Ispod cijelog trga nalazi se velika cisterna koja je naselje opskrbljivala vodom kroz dva bunarska grla. Bunar na sjevernom dijelu trga je iz 15.-og stoljeća, a bunar ispod kaštela najstarije je bunarsko grlo u Motovunu (14.st.). Na tom grlu nalazi se najstariji prikaz Motovuna koji je tada imao samo jedan pojas zidina i jednu kulu (prvi pojas zidina).

Neposredno uz zaštitne zidine prvog pojasa, na južnoj padini brežuljka izgrađeno je PODGRAĐE. Zgrade u tom dijelu Motovuna prate tijek zidina, i usko se prislanjaju uz njega. Njihova izgradnja započinje već u 14. stoljeću, dok je donja strana ulice (ulica Borgo) izgrađivana 17., 18. i 19. stoljeću. Među zgradama s donje strane ulice nalazi se i zgrada koja je nekoć bila bolnica siromašnih, sagrađena 1622. godine, kako to piše na natpisnoj ploči iznad ulaznih vratiju. Nasuprot nje nalazi se Crkva Sv. Antuna, koja je zapravo potpuno pregrađena starija Crkva Sv. Ciprijana. Niže u ulici je Crkva Sv. Ivana Baptiste i Blažene Djevice Marije, sagrađena početkom 16. stoljeća. Crkveni toranj podignut je 1898 godine, i najmlađi je od triju tornjeva u gradu. U nastavku podgrađa može se vidjeti nekoliko natkrivenih prolaza, uslijed čega se u ovako zbijenom prostoru formiraju pomalo mračni hodnici koji stvaraju vrlo slikovite vidikovce. Podgrađe je također zaštićeno gradskim zidom, ali je taj zid, kad je izgubio svoju obrambenu funkciju u 18. stoljeću, uklopljen u zgrade donje strane ulice i zbog toga je samo fragmentarno sačuvan.

PREDGRAĐE, koje je smješteno na istočnom prilazu centru naselja, izgrađeno je nešto kasnije od podgrađa. Kroz njega prolazi ulica Gradiziol, nešto blažeg uspona od gotovo stepenaste ulice Borgo. U ovom dijelu grada ima nekoliko značajnijih zgrada iz 18. i 19. stoljeća, a to su xenoduchium, nekadašnje sklonište za putnike, danas potpuno pregrađena velika zgrada, te Crkva Madonne dei Servi i zvonik uz nju, na istočnom dijelu ovog predgrađa. Ova Crkva izgrađena je u 17. stoljeću, u baroknom, ali izrazito jednostavnom i skromnom stilu. Ovo predgrađe je također bilo zaštićeno zidom, ali samo s južne strane, jer je sjeverna straa statusom zaštite bila svega dva spona prirodno vrlo dobro zaštićena strminom brijega.Spomenika kulture: povijesna cjelina Motovuna i Crkva Sv. Stjepana. Posebnu vrijednost arhitetktonskoj strukturi Motovuna daje i činjenica da je Motovun ušao na listu prijedloga UNESCO-a za upis u svjetsku baštinu.
Više o tome možete pogledati na internet stranici: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5104/

banner vertikalni