Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Obrasci za građane

Poštovani mještani, ovdje možete preuzeti propisane obrasce za natječaje i oglase koje objavljuje Općina Motovun - Montona, kao i zahtjeve za ostvarivanje prava iz odluka na području naše općine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU STIPENDIJA ("SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MOTOVUN" BROJ 6/18. I 7/19.)

IZJAVA I POTVRDA o sudjelovanju u programima Općine, humanitarne ili organizacije civilnog društva

REKLAME I REKLAMNI PANOI

 Zahtjev za postavljanje reklama i reklamnih panoa

ZAHTJEV ZA ZAKUP/KUPNJU/PRENAMJERNU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

Zahtjev za zakup / kupnju / prenamjenu (podcrtati/zaokružiti) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN - MONTONA

Odluka o načinu korištenja prostora i društvenih domova u vlasništvu Općine Motovun - Montona  (Službene novine Grada Pazina br. 4/15).

Zahtjev za korištenje prostora

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

  Zahtjev za korištenje javne površine  [73K]

ZAHTJEV ZA PROMJENU OBVEZNIKA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE -  Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O NEDUGOVANJU -  Zahtjev za izdavanje potvrde o nedugovanju

ZAHTJEV ZA PROMJENU OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA -  Zahtjev za promjenu obveznika plaćanja naknade za korištenje grobnog mjesta

ZAHTJEV ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE MOTOVUN - MONTONA -  Zahtjev za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Motovun - Montona

ZAHTJEV I IZJAVA ZA PROMETOVANJE UNUTAR ZONE POSEBNE REGULACIJE PROMETA

Zahtjev za prometovanje

Zahtjev za daljinski REVERS

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA  [26K]

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MOTOVUN - MONTONA

 Zahtjev - novorođenčad i djeca do 3. godine

 Zahtjev-subvencioniranje usluga vrtića  [49K]

 Potvrda o upisu uvrtić  [20K]

 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN - MONTONA

  Obrazac za Izmjene i dopune prostornog plana uređenja OM  [155K]

banner vertikalni