Lovačka udruga "Fazan" Motovun

LU "Fazan" 2007.godine

Naziv:  LOVAČKA UDRDRUGA „FAZAN“ MOTOVUN 
Sjedište: Stepenište 1 
Telefon/fax: (+385 91)500 3689, (+385 52)681-764

Osnovana: 1995. godine 
Predsjednik: Armin Kotiga
Broj članova: 102

Površina lovišta: cca. 5 900 hektara na području općina Motovun i Karojba  

AKTIVNOSTI I POSLOVI 

Uzgoj, zaštita i lov životinja

  • lov na divljač
  • čišćenje prosjeka, šumskih i poljskih puteva
  • lov štetočina (lisica, kuna bjelica…)
  • zasijavanje poljoprivrednih kultura za divljač
  • čišćenje okoliša (primjer je 196 starih automobila izvučeno iz okoliša u 15 dana)
  • održavanje pojilišta

Tko može postati članom Udruge, i kako?

Članstvo u Udruzi može ostvariti svaka osoba sa stalnim prebivalištem na području Općine Motovun i Općine Karojba tako da podnese zahtjev izvršnom odboru LU „Fazan“.  

Imovinu Udruge odnosno novčana sredstva Udruga stiče:

  • članarinom,
  • vlastitom djelatnošću (lovni turizam)
  • redstvima iz proračuna (Općina Motovun, Istarska županija).
 

Zanimljivosti

U Lovačku udrugu "Fazan" učlanjen je "najstariji lovac", odnosno lovac koji ima dokument da je položio lovački ispit čak prije 1952 godine. On je Zvonko Kramar sa područja općine Karojba.