Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Međunarodni projekt - Modelna Šuma

Općina Motovun participira u međunarodnom projektu „Novi oblik teritorijalnog upravljanja- Modelna šuma“, u kojem sudjeluje preko Istarske županije, kao jednog od sedam europskih partnera iz različitih regija - Grčke, Italije, Francuske i Španjolske. Projekt je financiran od MED programa Europske Unije, gdje Hrvatska kao kandidat za EU sredstva dobiva iz IPA fonda. Projekt će trajati tri godine, do ožujka 2012. i treba rezultirati uspostavom „modelne šume“ u Istri tj. određenog ruralnog ili suburbanog područja sa više od 60% šume koje će imati drugačiji oblik upravljanja.

Modelna šuma je jedan novi način organiziranja ljudi koji žive, rade i koriste prirodne resurse na jednom prostoru. U našem slučaju to područje pokriva cijelu sjevernu,dio zapadne i srednje Istre, a naziva se Sliv rijeke Mirne.

U ožujku 2009. godine započela je implementacija projektnih aktivnosti za projekt sa jedinicama lokalne samouprave Istarske županije koje pokrivaju područje modelne šume. Na 1. sastanku bilo je govora o teritoriju kojeg će projekt modelnih šuma obuhvaćati, a u središtu područja je Motovunska šuma. Predmet projekta Modelne šume ne obuhvaća samo šume, već i šumske plodove, posebice tartufe, te druge djelatnosti koje se odvijaju na tom području. Intencija projekta je da različiti akteri, Hrvatske šume, Natura Histrica, Šumarska savjetodavna služba, jedinice lokalne samouprave, udruge tartufara, udruge lovaca i dr., surađuju i zajednički utvrde najprihvatljiviji model upravljanja šumom koji bi poticao razvoj tog područja.

Općina Motovun uključila se u projekt sredinom 2010. godine. Krajem 2010. godine, delegacija međunarodne i mediteranske mreže modelnih šuma posjetila je Istru sa misijom da pomognu lokalnom stanovništvu te privatnim, javnim i civilnim akterima da se okupe oko ideje modelne šume, da je bolje razumiju te da krenu u izradu strateškog plana za realizaciju aktivnosti.
U nastavku je izvještaj HŠI-a o provedenim aktivnostima izvještaj HŠI  [43K]

U ožujku 2010. godine, organizatori međunarodnog globalnog foruma pod nazivom "Landscape and Sustainability Global Forum" pozvali su Slobodana Vugrinca, Načelnika Općine Motovun u Burgos. Odabrali su ga kao člana Foruma za predstavljanje lokalnih interesa naše modelne šume na ovom međunarodnom simpoziju i međunarodnoj mreži modelnih šuma u Španjolskoj.

U lipnju 2011. godine u Motovunu održala se međunarodna konferencija u sklopu projekta na kojoj se potpisalo pismo namjere za osnivanje prve Modelne šume u Istarskoj županiji. Konferencija se održala u Motovunu iz razloga što su sudionici odlučili da centar prve Modelne šume bude upravo u Motovunu. U organizacijskom odboru sudjeluju: Gradovi: Pazin, Buzet, Umag, Buje, Novigrad, Općine: Lanišće, Oprtalj, Grožnjan, Vižinada, Kaštelir-Labinci, Tar-Vabriga, Brtonigla, Cerovlje, Lupoglav, Motovun, Tinjan, i Karojba, te institucije: Hrvatske šume, Lovački savez IŽ, AZRRI, Natura histrica, JU Park prirode „Učka“, Hrvatski šumarski institut i Istarska županija. U sklopu projekta izdana je i trojezična knjižica o modelnoj šumi „Sliv rijeke Mirne“ pod nazivom SVA PRAVA ŠUMOPOSJEDNIKA.

U nastavku je izvještaj HŠI-a o provedenim aktivnostima izvještaj HŠI  [33K]

Više o konceptu modelne šume, internacionalnim i mediteranskim modelnim šumama, možete naći na slijedećim internet stranicama http://www.imfn.net/ i http://www.mmfn.info/?q

 http://www.rivermirnabasin.org/hr