Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Motovun da je 10. veljače 2017. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini, te da je isti otvoren do 13. ožujka 2017. godine.

 

Dokumentacija relevantna za javni natječaj:

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Motovun za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Motovun

2. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini

3. Upute za prijavitelje

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Opisni obrazac prijave

2. Obrazac proračuna

3. Popis obaveznih priloga

4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5. Izjava o nekažnjavanju

6. Izjava o ispunjenim obvezama

7. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja

8. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije

9. Ogledni primjerak ugovora o dodjeli financijskih sredstava

10. Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije

11. Financijski izvještaj programa/projekta

 

Odluke o osnivanju Povjerenstava:

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

 

AŽURIRANI INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA 

2. AŽURIRANI INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA

3. AŽURIRANI INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava