Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Motovun da je 10. veljače 2017. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini, te da je isti otvoren do 13. ožujka 2017. godine.

 

Dokumentacija relevantna za javni natječaj:

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Motovun za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Motovun

2. Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini

3. Upute za prijavitelje

Obrasci i prilozi relevantni za javni natječaj:

1. Opisni obrazac prijave

2. Obrazac proračuna

3. Popis obaveznih priloga

4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

5. Izjava o nekažnjavanju

6. Izjava o ispunjenim obvezama

7. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog natječaja

8. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije

9. Ogledni primjerak ugovora o dodjeli financijskih sredstava

10. Opisni izvještaj programa/projekta/manifestacije

11. Financijski izvještaj programa/projekta

 

Odluke o osnivanju Povjerenstava:

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2017. godini

2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu

 

AŽURIRANI INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA 

2. AŽURIRANI INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA

3. AŽURIRANI INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava:

Odluka o dodjeli financijskih sredstava