Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

 
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA, DOSTAVLJANJA I OBJAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA, DOSTAVLJANJA I OBJAVI

 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. ZA:

                                                           LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

                                                           SAMOUPRAVE IZABRANE S LISTE GRUPE BIRAČA

 

Prema odredbi članka 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 2/14), političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, dužni su sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda (neovisno je li vrijednost imovine odnosno godišnjeg prihoda uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kn na razini godine).

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), na političke stranke se odnose odredbe o vođenju poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija. Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.