Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

 
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Objava biračima za predstojeće lokalne izbore

U nedjelju, 21. svibnja 2017. godine održat će se izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Pozivamo birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine. 

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi do srijede 10. svibnja 2017. godineu službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda.

Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina odnosno pripadnike hrvatskog naroda, koji će do dana održavanja izbora napuniti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine.

Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i to samo u mjestu svog prebivališta, a uvjet za ostvarivanje prava glasovanja je važeća osobna iskaznica. Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača  mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležni uredi prema mjestu prebivališta birača.

 

Više informacija pročitajte u dokumentima u prilogu.


Izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: