Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2018.godini

Obavještavamo sve zainteresirane udruge koje djeluju na području Općine Motovun da je 05. veljače 2018. godine otvoren Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2018. godini, te da je isti otvoren do 12. ožujka 2018.  godine.

Novosti

16. travnja 2018. -  ažurirani kalendar natječajnog postupka

26. veljače 2018. - izmjena Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva i Upute za prijavitelje:

  • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt/manifestaciju je 1.000,00 kuna.
  • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt/manifestaciju je 10.000,00 kuna.

10. ožujka 2018. - izmjena Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva:

Članak 65. mjenja se i sada glasi:  Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donoštenja, a objavit će se Službenom glasniku Općine Motovun i na web stranici Općine Motovun.

 

Dokumentacija:

Odluka o raspisivanju natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proraračuna Općine Motovun za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Motovun

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun u 2018. godini

 Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva 

Upute za prijavitelje 

 Popis priloga

Obrazac opisa programa/projekta/manifestacija 

Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacija

 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

Izjava o ispunjenju obveza 

Izjava o nekažnjavanju

Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih uvjeta)

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava