Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Odluku o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun, objavljenog 22. ožujka 2018. godine

Na temelju odredbe članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Motovun dana 19. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU

o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun, objavljenog 22. ožujka 2018. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun (KLASA: 112-03/18-01/2, URBROJ: 2163/05-01-18-2 od 20. ožujka 2018. godine).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Općine Motovun.

KLASA: 112-01/18-01/2

URBROJ: 2163/05-01-18-4

Motovun, 30. ožujka 2018.

                                                                                                             PROČELNIK

                                                                                                                  Nenad Šćulac

banner vertikalni