Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09., 10/13. i 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

za

PONEDJELJAK, 14. SVIBNJA 2018. godine

s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 15. veljače 2018. godine.
  1. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća društva Motovun Park za 2017. godinu.

(Izvjestiteljica: Ivona Vascotto Rabar)

  1. Razmatranje i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Turističke zajednice Općine Motovun za 2017. godinu.

(Izvjestiteljica: Iva Jeletić Prodan)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu.

(Izvjestiteljica: Sandra Poropat)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine.

(Izvjestitelj: Tomislav Pahović)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje o Odluke izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Motovun park d.o.o. Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Vijećnička pitanja.

KLASA: 021-05/18-01/

URBROJ: 2163/05-02-18-1

Motovun, 7. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća - 1. dio

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća- 2. dio

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća - 3. dio

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća - 4. dio