Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 20/09. i 10/13. te „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) objavljujem

P O Z I V

za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona

za

ČETVRTAK, 7. LIPNJA 2018. godine

s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Motovun-Montona, Trg Andree Antica 1.

Za rad na sjednici predlažem

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun-Montona održane 14. svibnja 2018. godine.
  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu zbog nastupa apsolutne zastare.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Motovun za 2018. godinu.

(Izvjestitelj: Nenad Šćulac)

  1. Vijećnička pitanja.

Materijal za 1. i 4. točku dnevnog reda prilog je ovom pozivu.

Materijal za 2. točku dnevnog reda nalazi se na:

http://www.motovun.hr/index.php/novosti/1124-program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-republike-hrvatske

Materijal za 3. točku dnevnog reda nalazi se na:

http://www.motovun.hr/index.php/novosti/1122-javna-rasprava-o-nacrtu-odluke-o-kriterijima-mjerilima-uvjetima-i-postupku-za-odgodu-placanja-obrocnu-otplatu-duga-te-prodaju-otpis-ili-djelomican-otpis-potrazivanja

Materijal za 5. točku dnevnog reda nalazi se na:

http://www.motovun.hr/index.php/novosti/1125-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-javna-priznanja-opcine-motovun-2

KLASA: 021-05/18-01/30

URBROJ: 2163/05-02-18-1

Motovun, 30. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK

Elvis Linardon

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća Općine Motovun

banner vertikalni