ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora - Kanal 16

Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“ broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.) te članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora („Službene novine Grada Pazina“, broj 15/06., 5/07. i 13/09.), općinski načelnik donosi

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora - Kanal 16

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda za poslovni prostor u Motovunu, Kanal 16, dio zgrade označene kao k.č. 333/4 zgr. u k.o. Motovun.

Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade, a sastoji se od jedne prostorije i sanitarnog prostora ukupne površine 84,64 m2.

Početna cijena je 30 kune/m2 mjesečno.

          Poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina.

II.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za pripremu i objavljivanje javnog natječaja. Cjelovit tekst natječaja objavit će se na oglasnim pločama i službenoj internetskoj stranici Općine Motovun.

 

Javni natječaj - Kanal 16

 

KLASA: 372-01/18-01/1

URBROJ: 2163/05-04-18-9                                                                                                  

Motovun, 31. listopada 2018.  

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                       Tomislav Pahović