Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun-Montona

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Jedinstveni upravni odjel dana 25. lipnja 2020. godine objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun-Montona

I.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun - Montona trajat će 8 dana, od 29. lipnja do 7. srpnja 2020. godine.

II.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine (Jedinstveni upravni odjel), Anticov trg 1, Motovun-Montona, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine: https://motovun.hr

III.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se u četvrtak, 2. srpnja 2020. u 10:00 sati u prostorijama Općine, Anticov trg 1, Motovun-Montona.

IV.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata prijedloga Plana sudjelovati u javnoj raspravi da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Plana.

V.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se podnositi najkasnije do 7. srpnja 2020. godine na sljedeće načine:

-        upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi prijedlog Plana u jedinstvenom upravnom odjelu,

-        dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,

-        dostaviti osobno ili poštom u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona,

-        dostaviti na email adresu Općine: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

VI.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana koji ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog članka, ne budu čitko napisani i potpisani od strane podnositelja (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe i adresa) neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/19-01/1

URBROJ: 2163/05-03-20-83

Motovun-Montona, 25. lipnja 2020.

PROČELNIK

Nenad Šćulac

DOKUMENTI:

https://www.motovun.hr/PPUO/2.A.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/1.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.B.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.D.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.A.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.C.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.B.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.C.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.A.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.D.1.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/2.D.2.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.B.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/3.C.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/4.D.pdf

https://www.motovun.hr/PPUO/sve.pdf

 

NOVO!

Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Motovun - Montona

 

banner vertikalni