Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Motovun - Montona - travanj 2021.

Javni natječaj dostupan je na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Motovun - Montona 

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 6. svibnja 2021. godine u 9:00 sati u vijećnici Općine Motovun - -Montona.

 

 

 

banner vertikalni