Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona dostupan je na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona

 

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnina - objavljeno 21. svibnja 2021.

banner vertikalni