Urbanistički plan uređenja Motovuna

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu I. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Motovuna

 29. ožujka do 06. travnja 2017. godine

 

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1. - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

                                  4B. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

 

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Motovuna

za javnu raspravu

 

 

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Motovuna - Službene novine Grada Pazina broj: 34/2016

  

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MOTOVUNA - odredbe za provođenje

0. OBUHVAT PLANA NA KATASTARSKOJ PODLOZI

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

2.A. PROMET

2.B. POSTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.C. ENERGETSKI SUSTAVI

2.D.1 VODOOPSKRBA

2.D.2 ODVODNJA OTPADNIH VODA

3.A. KULTURNE I PRIRODNE VRIJEDNOSTI

4.A. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA I ZASTITE

4.B. OBLICI KORISTENJA I NACIN GRADNJE

4.C. UVJETI GRADNJE UNUTAR POVIJESNE JEZGRE

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU IZRADE PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja Motovuna

ISPRAVAK objave Zaključka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja Motovuna

 ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Motovuna i objavi ponovne javne rasprave 20.05.2016.

  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MOTOVUNA

prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

GRAFIČKI DIO

 

 ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MOTOVUNA [149K] -OBJAVLJEN 04. STUDENOG 2014.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

banner vertikalni