Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

 

 

      

 

Službeni glasnik

 

Financijske potpore
 
Gospodarstvo

Financijska
 izvješća

Političke 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Urbanistički plan uređenja Motovuna

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu I. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Motovuna

 29. ožujka do 06. travnja 2017. godine

 

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1. - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

                                  4B. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

 

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja Motovuna

za javnu raspravu

 

 

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Motovuna - Službene novine Grada Pazina broj: 34/2016

  

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MOTOVUNA - odredbe za provođenje

0. OBUHVAT PLANA NA KATASTARSKOJ PODLOZI

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

2.A. PROMET

2.B. POSTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.C. ENERGETSKI SUSTAVI

2.D.1 VODOOPSKRBA

2.D.2 ODVODNJA OTPADNIH VODA

3.A. KULTURNE I PRIRODNE VRIJEDNOSTI

4.A. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA I ZASTITE

4.B. OBLICI KORISTENJA I NACIN GRADNJE

4.C. UVJETI GRADNJE UNUTAR POVIJESNE JEZGRE

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU IZRADE PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja Motovuna

ISPRAVAK objave Zaključka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja Motovuna

 ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Motovuna i objavi ponovne javne rasprave 20.05.2016.

  URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MOTOVUNA

prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

GRAFIČKI DIO

 

 ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MOTOVUNA [149K] -OBJAVLJEN 04. STUDENOG 2014.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

banner vertikalni