Početna

        

 

 

 
 
Opći podaci

Povijest Motovuna

Mapa Motovuna

Socijalna skrb

Vizija

Naselja na području Općine Motovun

Kontakti

Pristup informacijama

        

 

 

 
Ustrojstvo

Načelnik

Vijeće

Jedinstveni upravni odjel

Mjesna samouprava

Stalna radna tijela

Komisija

 

 

 

        

 

 

 

 
Kultura

Festivali i manifestacije

Arhitektura

Poznate ličnosti

Tradicija

         

                                                    

 

Dokumenti

Program razvoja

Akti i dokumenti

Obrasci za građane

Javna nabava

Natječaji i oglasi

Sponzorstva i donacije 

Tablica ugovora i radova

Prostorni planovi

Investicije - IPARD mjera 301

 

      

 

  Službeni glasnik
 
  Gospodarstvo
 
  Financijska
  izvješća

  Političke 
 
aktivnosti

 

 

 

 

 

 

Udruga mladih Motovun

Udruga mladih Motovuna  je neprofitna, nevladina i nestranačka udruga mladih koji u njoj ostvaruju svoje zajedničke, osobne te javne potrebe i interese kroz okupljanja mladih u kvalitetnim  programima  urbanog predznaka.

Naziv:  UDRUGA MLADIH MOTOVUN 
Sjedište: Trg Andrea Antico 1
Telefon/fax: (+385 52) 681-642
Osnovana: 2006. godine
Predsjednica: Lucia Benčić

AKTIVNOSTI I POSLOVI

Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • organizacija i sudjelovanje u organizaciji  kulturnih, sportskih, edukativnih humanitarnih i drugih radionica, skupova, natjecanja, izložbi, koncerata, smotri i druženja- organizacija i provođenje dobrovoljnih radnih akcija i akcija s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i društvenog života mladih
 • informiranje mladih o društveno važnim temama putem web stranice, e-maila, letaka, plakata i sličnog
 • uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske i svijeta, te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim Statutom.Uz djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, Udruga može obavljati djelatnosti kojom se stječe prihod, sukladno posebnim propisima.

TKO MOŽE POSTATI ČLANOM UDRUGE, I KAKVO ČLANSTVO POSTOJI?

Članstvo u Udruzi može biti redovito, bazno, počasno i prijateljsko.

 1. Redovitim članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
 2. Bazni članovi udruge su osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta, ali bez prava odlučivanja u tijelima Udruge.
 3. Počasnim članom mogu postati osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge. Počasni članovi nemaju prava odlučivanja u tijelima Udruge.
 4. Prijateljem Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja podržava rad Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge.

Redoviti i bazni članovi, te prijatelji Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

IMOVINU UDRUGE ODNOSNO NOVČANA SREDSTVA UDRUGA STIČE:

 • članarinom,
 • dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • obavljanjem njezinih dopuštenih gospodarskih djelatnosti,
 • sredstvima iz proračuna i fondova,
 • ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno sa zakonom.