OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Akcija uklanjanja automobilskih olupina i glomaznog otpada

Poštovani građani i vlasnici zemljišta u Općini Motovun-Montona,

NALAŽEMO vlasnicima otpadnih vozila i drugog glomaznog otpada da najkasnije do 29. veljače 2020. godine uklone sav krupni otpad s livada, šuma, puteljaka, dvorišta i drugih javnih i privatnih površina te da osiguraju primjereno zbrinjavanje.

Stare je olupine automobila do 29. veljače 2020. godine moguće odložiti na predviđene sabirne lokacije:

    za naselje Sveti Bartol na parkiralište nasuprot spomenika u Svetom Bartolu,

    za naselje Brkač na zemljištu između glavne ceste i skretanja za Bataje,

    za naselje Kaldir na odmorištu Sv. Peternela,

    za naselje Motovun na sajmištu.

Molimo vlasnike otpadnih vozila da prilikom predaje vozila sakupljaču predaju dokaz o vlasništvu otpadnog vozila (presliku prometne dozvole i ako nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo te na uvid osobnu iskaznicu). Dokumentaciju možete predati i u Općinu, gdje se mogu dobiti i dodatne informacije vezano za prikupljanje otpadnih vozila.

Nakon 29. veljače 2020. godine prema svim vlasnicima starih vozila odnosno vlasnicima zemljišta na kojem se nalazi krupni otpad, a koji ne bude uklonjen iz okoliša, pokrenut će se prekršajni postupak i razrezati novčana kazna.

Sve zahtjeve ili upite moguće je slati poštom ili uputiti telefonom na 681-819 ili na e-mail opcina@motovun.hr.

Motovun-Montona, 24. siječnja 2020.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Komunalno redarstvo

Skip to content