OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Dimnjačarski poslovi

OBAVIJEST

Na području Općine Motovun obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti regulirano je Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Motovun i Odlukom o dimnjačarskoj službi kojima je uređena organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova te kaznene odredbe.

Dimnjačarske poslove mogu obavljati trgovačka društva ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti. Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji nakon provedenog javnog natječaja.

Općina Motovun i trgovačko društvo CAMINUS j.d.o.o. iz Varaždina sklopili su ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na rok od 5 (pet) godina počevši od 03. listopada 2016. godine. Koncesionar usluge naplaćuje prema Cjeniku dimnjačarskih usluga.

Koncesionar CAMINUS j.d.o.o. se može kontaktirati:

Janka Jurkovića 5, Varaždin

042/330-002 i 091 765 8243

Skip to content