OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Društvo naša djeca Motovun

OPĆI PODACI
Naziv: “DRUŠTVO NAŠA DJECA” Motovun
Sjedište: Trg Andrea Antico 2, Motovun
e-mail: dnd.motovun@gmail.com
Osnovano: 2002. godine

AKTIVNOSTI I POSLOVI
•    poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralaških aktivnosti u slobodnom vremenu,
•    upoznavanje djece s pravima djeteta osnivanjem i radom Dječjih foruma,
•    iznošenje mišljenja i prijedloga članova DND nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu,
•    provedba širih društvenih akcija kao što su: Dječji tjedan, Međunarodni dječji dan, Dan igara, Poruke djece odraslima, Dan dječje radosti, Majčin dan, Dan obitelji, Programi za djecu u bolnici, Ekološke aktivnosti i slično.
•    priprema i izvedba priredbi, izložbi, susreta i savjetovanja,
•    organiziranja ljetovanja i zimovanja, putovanja i izleta, rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece,
•    čestitka roditeljima novorođenog djeteta
•    iniciranje izgradnje i opreme dječijih igrališta i drugih prostora za djecu,
•    uključivanje u akcije preventivne zdravstvene zaštite djece,
•    promicanje i plasman kvalitetnih dječijih igračaka, knjiga, čestitki i suvenira,
•    obavljanje svih drugih djelatnosti kojima se stječe prihod, koji se mora koristiti isključivo za ostvarivanje cilja i programa DND.
•    Tko može postati članom Udruge?
– svaki građanin Republike Hrvatske bez obzira na punoljetnost i svaka pravna osoba u RH, pod uvjetima koje utvrdi Udruga i koji su sukladni Zakonu.
Imovinu odnosno materijalna sredstva Udruge čine:
prihodi od članarine,
dotacije od pravnih i fizičkih osoba ili Udruga građana,
pokretna i nepokretna imovina,
prihodi od vlastite djelatnosti i
prihodi iz proračuna Općine Motovun,
i druga sredstva stečena u skladu sa Zakonom.

 

 

Skip to content