OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Financijska izvješća

Godišnji izvještaji za 2023.g. 

Godišnji financijski izvještaj  za 2023. (.xls)

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu (.pdf)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023 (.docx)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023 (.pdf)

Potvrda o predaji izvještaja MFIN (.pdf)

REFERENTNA STRANICA GFI 2023. GODINE

Godišnji izvještaji za 2022.g. 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU (.xls)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU (.pdf)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022 (.docx)

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. (.pdf)

POTVRDA PREDAJE MFIN (.pdf)

REFERENTNA STRANICA GFI 2022. GODINE (.pdf)

Godišnji izvještaji za 2021.g. 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. (.xls)

OPĆINA MOTOVUN – 2021. – BILJEŠKE (.docx)

OPĆINA MOTOVUN – 2021. – BILJEŠKE (.pdf)

OPĆINA MOTOVUN- 2021.G. OVJERA FINE (.pdf)

OPĆINA MOTOVUN – 2021.G. – REFERENTNA STRANICA (.pdf)

Godišnji izvještaji za 2020.g. 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. U EXCELU

OPĆINA MOTOVUN – 2020. – BILJEŠKE 

OPĆINA MOTOVUN – 2020. – BILJEŠKE 

OPĆINA MOTOVUN- 2020.G. OVJERA FINE 

OPĆINA MOTOVUN – 2020.G. – REFERENTNA STRANICA

Godišnji izvještaji za 2019.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. BILJEŠKE

FIN. IZVJEŠĆE ZA 2019. U EXCELU

Godišnji izvještaji za 2018.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. BILJEŠKE

Godišnji izvještaji za 2017.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. BILJEŠKE

Godišnji izvještaji za 2016.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. BILJEŠKE

Godišnji izvještaji za 2015.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. OVJERA FINA

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. RAS-funkcijski

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN – BILJEŠKE- 2015.G

Godišnji izvještaji za 2014.g.

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. OVJERA FINA  [854K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. PR-RAS  [751K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. NT   [326K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. OBVEZE   [255K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. P-VRIO  [144K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. RAS-funkcijski   [222K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. BILANCA   [315K]

OPĆINA MOTOVUN – BILJEŠKE- 2014.G  [213K]

Skip to content