OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Financijska izvješća

Godišnji izvještaji za 2021.g. 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021. (.xls)

OPĆINA MOTOVUN – 2021. – BILJEŠKE (.docx)

OPĆINA MOTOVUN – 2021. – BILJEŠKE (.pdf)

OPĆINA MOTOVUN- 2021.G. OVJERA FINE (.pdf)

OPĆINA MOTOVUN – 2021.G. – REFERENTNA STRANICA (.pdf)

 

Godišnji izvještaji za 2020.g. 

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. U EXCELU

OPĆINA MOTOVUN – 2020. – BILJEŠKE 

OPĆINA MOTOVUN – 2020. – BILJEŠKE 

OPĆINA MOTOVUN- 2020.G. OVJERA FINE 

OPĆINA MOTOVUN – 2020.G. – REFERENTNA STRANICA

 

Godišnji izvještaji za 2019.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2019.G. BILJEŠKE

FIN. IZVJEŠĆE ZA 2019. U EXCELU

 

Godišnji izvještaji za 2018.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2018.G. BILJEŠKE

 

Godišnji izvještaji za 2017.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2017.G. BILJEŠKE

 

Godišnji izvještaji za 2016.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. OVJERA FINE I UREDA REVIZIJE

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. RAS-FUNKCIJSKI

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN- 2016.G. BILJEŠKE

 

 

 

Godišnji izvještaji za 2015.g. 

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. OVJERA FINA

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. PR-RAS

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. OBVEZE

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. P-VRIO

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. RAS-funkcijski

OPĆINA MOTOVUN- 2015.G. BILANCA

OPĆINA MOTOVUN – BILJEŠKE- 2015.G

 

 

Godišnji izvještaji za 2014.g.

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. OVJERA FINA  [854K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. PR-RAS  [751K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. NT   [326K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. OBVEZE   [255K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. P-VRIO  [144K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. RAS-funkcijski   [222K]

OPĆINA MOTOVUN- 2014.G. BILANCA   [315K]

OPĆINA MOTOVUN – BILJEŠKE- 2014.G  [213K]

Skip to content