OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

FINANCIJSKE POTPORE

Na slijedećim poveznicama na internet stranicama možete naći kalendare za objavu natječaja, javne pozive na razne teme, potpore za sufinanciranje Vaših projekata, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, usavršavanje i razvoj Vaših obrta, poduzeća i ostvarivanje Vaših zamisli i ideja.

Pozvani su svi zainteresirani da provjeravaju sve dostupne internetske izvore, te da se pridruže radionicama koje će se organizirati u Općini Motovun u svrhu informiranja javnosti o dostupnim financijskim potporama. Sve obavijesti biti će na službenim Internet stranicama Općine i na oglasnim pločama Općine Motovun.

Povremeno ćemo u ovoj rubrici izdvojiti i natječaje i pozive koje smatramo da zanimaju veći broj mještana, udruge na području Općine Motovun, te one namijenjene određenim granama koje su više zastupljene u Općini Motovun kao npr.: poljoprivreda, vinarstvo, ruralni razvoj, ugostiteljstvo, turizam i dr.

Nadamo se da ćete pronaći ono što Vas zanima, pronaći financijsku potporu za Vaše zamisli, i unaprijediti Vaše projekte, jer Vaš razvoj je i naš razvoj. Općina Motovun je tu na raspolaganju za sve informacije i usmjeravanja koje Vam može pružiti. Sretno!

GODIŠNJI PLANOVI OBJAVE NATJEČAJA:

Cjelokupan godišnji plan objave Poziva u 2019. godini možete pronaći na linku https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/.

KORISNE INTERNET STRANICE:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/

https://www.eufondovi.hr/

http://europski-fondovi.eu/natjecaji

https://apprrr.hr

http://lag-sredisnjaistra.hr/lag-natjecaji/natjecaji-u-tijeku/

http://www.istra-istria.hr/index.php?id=6

https://poljoprivreda.gov.hr/

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

https://www.apprrr.hr/otvoreni-natjecaji-prrrh/

 GRB MOTOVUNA NOVO

IZDVOJENI NATJEČAJI:

18.12.2019. NAJAVA

Početkom siječnja bit će otvoren natječaj 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ u vrijednosti od 300 milijuna kuna, od čega je 180 milijuna namijenjeno za mikro, male i srednje korisnike te 120 milijuna za velike korisnike.

Svima koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, najavljeni natječaj zadnja je prilika za EU sufinanciranje u razdoblju 2014-2020 tj. izgradnje/opremanja objekata za proizvodnju i preradu, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostalih gospodarskih objekata, gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva.

Prihvatljivi prijavitelji
• Mikro, mala, srednja i velika poduzeća (fizičke i pravne osobe) upisana u Upisnik poljoprivrednika i registrirana za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru najkasnije 06.12.2019. godine pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu evidentirana za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

• Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima

• U slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

• prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga I natječaja.

Razina i visina potpore

Visina potpore:

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina potpore po projektu iznosi:

a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore

c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Veliki korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina potpore po projektu iznosi:

a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka

b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore

c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet potpore: do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivost projekta

Projekt se odnosi na preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru

Prihvatljive aktivnosti
• Objekti za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija prostora)

• Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade (prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport)

• Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)-(građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje) Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)

• Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade (građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)

• Gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi (građenje/rekonstrukcija objekata, gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi)

• Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

• Opći troškovi (priprema poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno- tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)

• Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

VAŽNO: Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja, potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

Kriteriji bodovanja
• veličina gospodarstva
• vrsta ulaganja
• zadržavanje ili stvaranje novih radnih mjesta
• duljina poslovanja i uspješnost poslovanja
• pokrivenost ulaganja prihodima
• sektor
• sustavi kvalitete
• lokacija ulaganja
• novi/ inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces
• doprinos ulaganja fokus području
• smanjenje emisije CO₂

 

2.12. 2019. 

Objavljena su tri nova natječaja iz Programa ruralnog razvoja i to:
• 4.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo
• 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“
• 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva – pravne i fizičke osobe te proizvođačke organizacije koje su osnovane i upisane u Registar poreznih obveznika prije barem 12 mjeseci, uz iznimku mladih poljoprivrednika koji mogu biti upisani/registrirani i kraće.
Minimalna ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva korisnika je 8.000 eura,

Intenzitet bespovratne potpore je 50% a potpora može iznositi od 5.000 € do 100.000 €, ili 200.000 €, zavisno od podmjere, za mikro, male i srednje korisnike te do 500.000 € za velike korisnike (ekonomska veličina preko 25.000 €).

Za podmjeru 4.1.3. intenzitet potpore može se povećati na 70% za mlade poljoprivrednike, ulaganja u brdsko-planinskim te područjima s prirodnim ograničenjima kao i za ekološku proizvodnju.

Prihvatljivi su i troškovi izrade dokumentacije, uključujući i konzultantske usluge do 4% iznosa potpore.

 

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza II
Prijave se zaprimaju od 30.10.2018. g.
Zadnji rok za prijavu: natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 29. lipnja 2020. g.
Iznos raspoloživih sredstava: 134.000.000,00 HRK
Namjena natječaja: jačanje međunarodne konkurentnosti MSP povećanjem mogućnosti predstavljanja
proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici i mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
Intenzitet potpore: 65-85 %, od 100.000,00 HRK do 1 milijun HRK
Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici
Prihvatljive aktivnosti:
nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 %
inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de,
troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,
informiranje i vidljivost projekta.

 

Certifikacijom proizvoda do tržišta
Zadnji rok za prijavu: natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 29.6.2020. g.
Iznos raspoloživih sredstava: 30.000.000,00 HRK
Namjena natječaja: pružanje potpore za certifikaciju proizvoda (CE oznake, EU Izjava o sukladnosti) odnosno
postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih
zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene
sukladnosti.
Intenzitet potpore: 65-85 %
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih)
• koji imaju poslovni nastan u RH,
• koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje
projektnog prijedloga.
Prihvatljivi troškovi:
• troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije
• prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti,
• troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
• ocjenjivanje sukladnosti proizvoda,
• troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
• troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

 

Skip to content