OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv za energetsku obnovu postojećih obiteljskih kuća

Javni poziv je namijenjen fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske. Postotak sufinanciranja kreće se od 40 do 80%, ovisno o lokaciji kuće.
 
Za bespovratna sredstva se prijavljujete direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća će biti otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava ili do kraja 2015. godine.
 
Sufinancira se zamjena vanjske stolarije, toplinska izolaciju ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, krova, stropa, ukopanih dijelova i poda), ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla, ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih toplinskih pretvarača – kolektora, kotlova na biomasu, dizalica topline, fotonaponskih pretvarača).
 
Saznajte više na službenim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr ili putem besplatne INFO linije 0800-232-333 (svakim radnim danom od 9 do 15 sati) i slanjem upita na e-adresu: obiteljske-kuce@fzoeu.hr
 
JAVNI POZIV

 
VODIČ – KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKE KUĆE

 
Letak FZOEU

Skip to content