OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Motovun za 2017. godinu

Skip to content