Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona - srpanj 2022.

Tekst Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona (srpanj 2022.) dostupan je na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun - Montona

banner vertikalni