OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

INTERREG Si – Hr projekt “Parenzana Magic – Put zdravlja i prijateljstva”

Posebni prekogranični ciljevi operacije bili su: stvaranje turističke destinacije „Parenzana“ spajanjem postojeće ponude prirodne kulturne i tehničke baštine u zajednički turistički proizvod radi prepoznavanja trase kao kulturno-sportske destinacije; očuvanje trase stare željezničke pruge u Sloveniji i Hrvatskoj i istovremena izgradnja dodatnih kapaciteta biciklističke infrastrukture namijenjene rekreaciji i sportu, vodeći tako širem razvoju turističke infrastrukture; spajanje povijesne ostavštine trase sa rekreativnim i enogastrološkim sadržajima u svrhu stvaranja prepoznatljivog integriranog turističkog itinerera; „brendiranje“ trase, gradova i općina kao integralnog proizvoda za sve ljubitelje prirode, sporta i kulture; jačanje svijesti lokalnog stanovništva i turista o drugim oblicima mobilnosti; promoviranje zdravijeg i ekološki čišćeg prijevoza, te mogućnosti rasterećenja cestovnog prijevoza uporabom bicikala i pješačenjem; povećanje svijesti o razvojnim potencijalima i značaja trase za ruralni razvoj i podizanje svijesti o kulturno-povijesnoj i prostornoj vrijednosti trase radi očuvanja ovakve jedinstvene kulturno-povijesne baštine. Povećanje svijesti o razvojnim potencijalima i značaju trase za ruralni razvoj i podizanje svijesti o kulturno-povijesnoj i prostornoj vrijednosti trase radi očuvanja ovakve jedinstvene kulturno-povijesne baštine, ojačali su suradnju hrvatskih i slovenskih općina te kroz povećanu integriranu prekograničnu ponudu utjecali su na produžetak turističke sezone i gospodarstvo pograničnog područja čija je glavna djelatnost turizam. Neposredni učinci projekta su bili: obnovljena zgrada nekadašnje škole u Tribanu; prenoćište za bicikliste i sportaše; „Ustanova Parenzana“; dvojezična zajednička kineziološka studija; vježbališta na otvorenom sa informativnim pločama; izrađen elaborat; vertikalna signalizacija; rasvjeta u tunelu u Motovunu na solarne kolektore; odmorišta sa postavljenim informativnim pločama; očišćena i obnovljena trase „Parenzane“; sadržajno nadopunjeni muzeji; vizualno nadopunjeni muzeji; paket aranžmani; događaji „Parenzana doživljaji“; studijsko putovanje; četverodnevni tečaj za biciklističke vodiče; prekogranične stručne radionice; prekogranične radionice na temu osvješćivanja ljudi o pojmu zdravlja; objavljeni članci o sadržaju projekta u stranim medijima; „Wine Run Parenzana Magic“; prekogranična „Parenzana Biciklijada“; predstavljanje na sajmu „Eurobike“ u Njemačkoj.

Skip to content