OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

IV. Motovunski kolokvij

IV. Motovunski kolokvij s temom

PIAE CAUSAE, SOCIJALNA PRAVDA I DOBROČINSTVO U CRKVI U ISTRI U XIX. I XX. STOLJEĆU
TEME IZ IUS ECCLESIASTICUM

Motovun, u Kuli (iznad novih gradskih vrata), subota 18. studenog 2017. s početkom u 9:30 sati

 PROGRAM:

9:30 otvaranje Kolokvija
10:00 doc. dr. sc. IVAN MILOTIĆ: „Pravne, crkvene i društvene promjene u Istri od 1797. do 1918. godine“
10:30 mr. iur. can. MARTINA LAKOVIĆ: „Nabožne zaklade i njima slični instituti: kanonskopravno gledište“
11:00 TOMISLAV SADRIĆ, mag. iur.: „Opstojnost nabožnih volja uslijed promjena u civilnom pravnom poretku u XIX. i XX. stoljeću“
11:30 Stanka
12:00 prof. dr. sc. JOSIP ŠALKOVIĆ: „Promjena zakonito prihvaćene obveze pridodane nabožnoj svrsi: načela i postupanje“
12:30 TOMISLAV SADRIĆ, mag. iur.: „Zaklade kanonskog prava u pravnom poretku Republike Hrvatske“
13:00 doc. dr. sc. ELVIS ORBANIĆ: „Oporučni legati kao odraz pobožnosti tijekom XVI. stoljeća na primjeru Istre“
13:30 dr. LIVIO PRODAN, prof.: „Crkva, ustanove i oporuke: socijalna skrb i briga za siromašne na Motovunštini u novome vijeku”
14:00 Stanka
14:30 SILVIJA SADRIĆ: „Pravni model Caritasa kao sredstvo ostvarenja nabožnih volja“
15:00 DENIS VISINTIN, prof.: „I Monti di pietà. Un’istituzione creditizia e sociale nella vita peninsulare“
15:30 Opća rasprava
16:15 Zaključci i zatvaranje skupa

ORGANIZATORI
Župa sv. Stjepana Prvomučenika u Motovunu
Općina Motovun
Udruga fotografa Fotovun

Skip to content