OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Izjava o pristupačnosti

Općina Motovun –  Montona nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Motovun – Montona koje se nalazi na adresi https://www.motovun.hr.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.motovun.hr je djelomično u skladu sa Zakonom, zbog neusklađenosti navedenih u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaji navedeni u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer je količina arhivskih sadržaja velika, no radi se na njihovom dodavanju;
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip;
  • postoji dio linkova u arhivskim sadržajima koji nemaju odgovarajući opis;
  • postoji dio dokumenta u arhivskim sadržajima koji nisu pravilno opisani, njih je moguće prilagoditi po zahtjevu;
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pojedini Microsoft Office dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana;
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode;
  • web stranica nije u potpunosti prilagođena pregledavanju na mobilnom telefonu.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili zadovoljavajuće ispravljeni, Općina Motovun – Montona će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta www.motovun.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Motovun.
Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna  2020. Općine Motovun – Montona redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Motovun – Montona.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina@motovun.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content