OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Izrada Plana i programa razvoja Općine Motovun – Montona

Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici 3. studenog 2020.
godine donijelo odluku kojom pokreće postupak izrade Plana i programa
razvoja Općine Motovun-Montona u razdoblju 2021. do 2027. godine.

Plan se donosi sukladno načelima održivog razvoja sa svrhom definiranja
smjera daljnjeg razvoja Općine Motovun-Montona u sljedećih 7 godina te
osiguranja strateške podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama
stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa s ciljem
da se omogući usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i daljnjeg
unaprjeđenja kvalitete života u Općini Motovun-Montona.

Odluku o pokretanju postupka izrade Plana i programa razvoja Općine Motovun-Montona u razdoblju 2021. do 2027. godine

Skip to content