OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Izvješće s elektronske sjednice Općinskog vijeća Općine Motovun – Montona

 

OPĆINSKI VIJEĆNICI USVOJILI PRVI SET MJERA POMOĆI OBRTNICIMA I GOSPODARSTVENICIMA

Motovunsko općinsko vijeće je 20. travnja 2020. godine održalo elektronsku sjednicu na kojoj su usvojene prve mjere pomoći obrtnicima i gospodarstvu.

Općina Motovun-Montona se odlučila pripremiti okvir za pripremu mjera kojima će se umanjiti pritisak na ključne nositelje gospodarske aktivnosti u Motovunu, posebice obrtnika i gospodarstva. Iz navedenog razloga za trajanja mjera neće biti naplate poreza na potrošnju i naplate spomeničke rente u Motovunu, neće se obračunavati kamate na dospjele obveze za vrijeme trajanja mjera te se neće provoditi mjere prisilne naplate dospjelih dugovanja prema građanima.

U paketu mjera za rasterećenje građana i gospodarstvenika jednoglasno je usvojena odluka o kojom se priprema umanjenje obveze plaćanja komunalne naknade, čime je pripremljen okvir da se posebnom odlukom utvrde mjere, vrijeme na koje se te mjere odnose kao i način njihove provedbe.

Zatim, omogućeno je da se zakupnike javne površine može za trajanja posebnih okolnosti u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja poreza na korištenje javne površine u slučaju kada mu zbog tih okolnosti nije dozvoljeno obavljati gospodarsku aktivnost.

Također, Zatim, omogućeno je da se zakupnike poslovnih prostora može za trajanja posebnih okolnosti u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja zakupa poslovnog prostora u slučaju kada mu zbog tih okolnosti nije dozvoljeno obavljati gospodarsku aktivnost.

Nakon toga, donesen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Završna točka bila je konvalidacija ranije potpisanog sporazuma o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke koordinacije stožera civilne zaštite koja obuhvaća Pazinštinu i osam općina u središnjoj Istri.

S obzirom da u ovom trenutku nisu jasne pune posljedice zastoja gospodarske aktivnosti zbog mjera sprječavanja širenja zaraze virusom SARS-Cov-2, jasno je da će biti potrebno reevaluirati proračunske postavke, pripremiti mjere koje će biti usmjerene na dodatnu potporu gospodarstvu, a poseban naglasak mora biti i na potporu građanima koji će naročito jako osjetiti posljedice ovog izazovnog razdoblja, tako da se priprema mjera ukidanje prireza na porez na dohodak građana Motovuna.

 

 

Skip to content