OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u sukobu interesa 

 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, radova i usluga

2023.

Plan nabave za 2023.

Registar ugovora za 2023.

2022.

Plan nabave za 2022. g.

2021.

Plan nabave za 2021. 

– izmjena

Registar ugovora za 2021.

2020.

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora za 2020.

2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Registar ugovora za 2019.

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora za 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

2017.

 Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu,

 2016. 

 Plan nabave za 2016. godinu

 Prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Druge (II.) izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

2015
 Plan nabave za 2015. [202K]

PRVE (I.) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

DRUGE (II.) IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015.GODINU

2014

 Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu  [312K]
 Plan nabave 2014  [311K]


2013
 Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu  [283K]
 Plan nabave za 2013. godinu  [80K]

2012

 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2012  [84K]
 Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu  [84K]
 Plan nabave za 2012. godinu   [84K]

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI: 

2016. 

Registar ugovora 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2016.

2015.

       Registar ugovora 2015.

       Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015

       Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2015

2014.

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 Registar ugovora  [31K]-2012.-2013.
 Registar ugovora 2014.  [12K]-2014.

2017.

Registar ugovora za 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

Skip to content