OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun-Montona

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN-MONTONA

Općina Motovun-Montona obavještava građane da se otvara javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun-Montona koja će trajati 8 dana, od 18. do 26. veljače 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine (Jedinstveni upravni odjel), Anticov trg 1, Motovun-Montona, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 19. veljače 2020. u 10:00 sati u prostorijama Općine, Anticov trg 1, Motovun-Montona.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata prijedloga Plana sudjelovati u javnoj raspravi da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Plana.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se podnositi najkasnije do 26. veljače 2020. godine na sljedeće načine:

        upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi prijedlog Plana u Jedinstvenom upravnom odjelu,

        dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,

        dostaviti osobno ili poštom u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona,

        dostaviti na email adresu Općine: opcina@motovun.hr.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana koji ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog članka, ne budu čitko napisani i potpisani od strane podnositelja (ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe i adresa) neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

Motovun-Montona, 17. veljače 2020.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

PRIJEDLOG PLANA

4.A. Građevna područja naselja Brkač i Motovun

4.B. Građevna područja naselja Brkač i Motovun

4.C. Građevna područja naselja Motovun i Sveti Bartol

4.D. Građevna područja naselja Motovun, Sveti Bartol i Kaldir

TEKSTUALNI DIO

 

 

Skip to content