OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Javna rasprava o prijedlogu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIVJAKI

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIVJAKI

Općina Motovun-Montona objavljuje da će javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Divjaki trajati 30 dana, od 15. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana omogućuje se radnim danom od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 12. siječnja 2022. godine u 12:00 u zgradi Općine, Anticov trg 1 i putem Google Meet aplikacije, poveznica: meet.google.com/yhx-gxwr-sic .

 Pozivaju se zainteresirane osobe da svoje primjedbe i prijedloge dostave na adresu Općine Motovun – Montona najkasnije do 15. siječnja 2022. godine.

Prijedloga plana objavljen je na sljedećim poveznicama:

0. GRANICA OBUHVATA NA GEODETSKO-KATASTARSKOJ PODLOZI

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

2.A. PROMET

2.B. TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI

2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

3. UVJETI KORISTENJA UREDENJA I ZASTITE POVRSINA

4.A. PLAN PARCELACIJE

4.B. UVJETI GRADNJE

izvod-iz-PPUO

UPU DIVJAKI – PPJR – text 01

NOVO!!!

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi – UPU DIVJAKI

Skip to content