OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona prikupljanjem pisanih ponuda

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona prikupljanjem pisanih ponuda – siječanj 2023.

Skip to content