OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Javni poziv Županijske uprave za ceste

Na temelju članka 123. – 129. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), te članka 67. i 75.Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

           

Nositeljima prava na nekretninama koji graniče sa županijskom cestom ŽC 5007 dionica 003 (Livade (D44) – Karojba (Ž5042) da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne dionice ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana srijeda 16. prosinca 2020. godine od 10-12 sati u prostoru Vijećnice Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1.

Oznaka ceste : ŽC 5007

Katastarske općine: Motovun

Opis dionice ceste: Livade (D44) – Karojba (Ž5042)

Datum započinjanja radova: 23.srpnja 2019.godine

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta da je Županijska uprava za ceste Istarske županije pokrenula postupak evidentiranja izvedenog stanja županijske ŽC 5007 (Livade (D44) – Karojba (Ž5042)).

Snimke izvedenog stanja i geodetske elaborate izradit će tvrtka Geopremjer d.o.o. Fojba 18, Pula sa ovlaštenim inženjerom geodezije Mirsadom Kugićem koji brine da lomne točke granica zemljišta cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

                                                                                                                                                                  

Skip to content