OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Javni uvid – Program raspolaganja poljoprivrednim zemljštem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun – Montona

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,


        
izvješćujemo vas da je 11. ožujka 2020. godine na javni uvid upućen nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona.

U odnosu na prethodni program, izvršeni su određeni ispravci u melioriranom zemljištu na području uz selo Murari i uz novi tok rijeke Mirne.

Nacrt Programa je na javnoj raspravi u trajanju od 15 dana, od 11. do 26. ožujka 2020. godine.

Tijekom trajanja javne rasprave možete ostvariti javni uvid u nacrt Programa u zgradi općinske uprave u Motovunu, Anticov trg 1 te na internet stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr).

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o nacrtu Programa možete dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Motovun-Montona do 26. ožujka 2020. godine, a razmatrat će se isključivo mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji se odnose na nacrt Programa.

Po proteku javne rasprave, mišljenja, prijedloge i primjedbe koje će dostaviti sudionici u javnoj raspravi, obradit će nositelj izrade Programa i o tome pripremiti izvješće.

 

PROČELNIK

                                                                                               Nenad Šćulac

Zaključak o upućivanju nacrta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona na javni uvid

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona

Skip to content