OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

KONTAKT I OSNOVNI PODACI

Adresa:
Općina Motovun-Montona
Anticov trg 1
52424 Motovun-Montona
Hrvatska

E-mail:  opcina@motovun.hr 
Internet adresahttp://www.motovun.hr/

Tel/fax: (+385 52) 681-642

Računovodstvo (tel./fax.) : 052/681-609 

MB: 2552876

OIB: 40892183385
IBAN: HR4023800061827400001 – IKB banka Umag

Kod uplaćivanja:

  • poreza na korištenje javnih površina: MODEL: HR68, POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 1740-OIB
  • komunalnog doprinosa: MODEL: HR68, POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 5720-OIB
  • naknade za koncesije: MODEL: HR68, POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 5819-OIB
  • za ostalo možete pogledati u aktualnoj NAREDBI O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA (objavljuje se u Narodnim novinama)

Radno vrijeme:

Ponedjeljak-petak od 07,00h do 15,00h

STATUT OPĆINE MOTOVUN-COMUNE DI MONTONA 
STATUTO DEL COMUNE DI MONTONA 

Skip to content