OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Lovačka udruga “Fazan” Motovun

LU “Fazan” 2007.godine

Naziv:  LOVAČKA UDRDRUGA „FAZAN“ MOTOVUN 
Sjedište: Stepenište 1 
Telefon/fax: (+385 91)500 3689, (+385 52)681-764

Osnovana: 1995. godine 
Predsjednik: Armin Kotiga
Broj članova: 102

Površina lovišta: cca. 5 900 hektara na području općina Motovun i Karojba  

AKTIVNOSTI I POSLOVI 

Uzgoj, zaštita i lov životinja

  • lov na divljač
  • čišćenje prosjeka, šumskih i poljskih puteva
  • lov štetočina (lisica, kuna bjelica…)
  • zasijavanje poljoprivrednih kultura za divljač
  • čišćenje okoliša (primjer je 196 starih automobila izvučeno iz okoliša u 15 dana)
  • održavanje pojilišta

Tko može postati članom Udruge, i kako?

Članstvo u Udruzi može ostvariti svaka osoba sa stalnim prebivalištem na području Općine Motovun i Općine Karojba tako da podnese zahtjev izvršnom odboru LU „Fazan“.  

Imovinu Udruge odnosno novčana sredstva Udruga stiče:

  • članarinom,
  • vlastitom djelatnošću (lovni turizam)
  • redstvima iz proračuna (Općina Motovun, Istarska županija).

Zanimljivosti

U Lovačku udrugu “Fazan” učlanjen je “najstariji lovac”, odnosno lovac koji ima dokument da je položio lovački ispit čak prije 1952 godine. On je Zvonko Kramar sa područja općine Karojba.

Skip to content