OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Medicinska ordinacija i ljekarna

Naziv ustanove: Istarski domovi zdravlja Pula

Ispostava Pazin

Ambulanta Motovun

Liječnica: Violeta Kajić, dr. med.

Medicinska sestra: Anka Kalčić

Adresa: Kanal 4, Motovun

Telefon: med. sestra (+385 52) 681-561

    doktorica : (+385 52) 681-617 

13 1

Radno vrijeme:

Ponedjeljkom i utorkom od 13,00 do 20,30 sati

Pauza: 17,00 – 17,30 sati

Srijedom, četvrtkom i petkom od 07,00 do 14,30 sati

Pauza:10,30-11,00 sati

Druga subota u mjesecu: 7,00 – 14,30 sati

Izdavanje kartona vrši se ujutro do 13,00 sati, odnosno popodne do 18,30 sati.

 

Naziv ustanove: Istarske ljekarne, depo lijekova Motovun 
Ugovorna ordinacija sa HZZO
Osnovana:  
Adresa: Kanal 4, Motovun
Telefon: (+385 52) 681-622
Radno vrijeme:
Ponedjeljkom i utorkom od 13,00 do 20,00
Srijedom, četvrtkom i petkom od 07,00 do 14,00

Skip to content