OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Motovun

Mobilna reciklažna dvorišta  su  pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Na području grada Pazina određeno je ukupno 12 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, nakon čega se premješta na sljedeći lokalitet.

 slika mobilno reciklažno

RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

LOKACIJA:

MOTOVUN  – od 27.11.2017. do 01.12.2017.  – makadamsko parkiralište između ambulante i donjeg groblja

KALDIR – od 04.12.2017. do 08.12.2017. – plac desno od crkve

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK – od 12:00 do 15:00 sati

UTORAK I ČETVRTAK – od 15:00 do 18:00 sati

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

 • papir i karton,
 • ambalaža od plastike, metala i stakla,
 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
 • ostala plastika, staklo i metali,
 • tekstil,
 • baterije i akumulatori,
 • lijekovi,
 • boje, tinta, ljepila, smole,
 • otpadna ulja (i jestiva i motorna),
 • otpadne gume
 • glomazni otpad,
 • EE otpad,
 • fluorescentne i štedne žarulje.

Skip to content