OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Modernizacija javne rasvjete u Općini Motovun

Do kraja 2015. godine modernizirati će se javna rasvjeta u čitavoj Općini Motovun energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama.
Općina Motovun je 11.02.2015. godine prijavila projekt Modernizacije javne rasvjete u Općini Motovun na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Vrijednost ukupne investicije iznosi 1.150.800,00 kuna s PDV-om
Cilj projekta je  rekonstruirati sustav javne rasvjete Općine Motovun energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama uz dogradnju sustava kako bi se zadovoljili svjetlotehnički uvjeti postavljeni normama.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je 16.03.2015. godine Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete „Modernizacija javne rasvjete u Općini Motovun“ davanjem sredstva pomoći u iznosu od 40%.
16.06.2015. godine pokrenut je postupak javne nabave, te objavljen poziv za nadmetanje za postupak: Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Motovun
07.07.2015. godine održano je javno otvaranje ponuda za navedeno javno nadmetanje, na koja su pristigle 3 ponude.
30.07.2015. godine na temelju pregleda i ocjena ponude izabrana je najpovoljnija ponuda firme JADRO-LUX d.o.o. iz Triblja s cijenom ponude 1.086.562,50 sa PDV-om, a sa kojima je 15.10.2015. godine sklopljen Ugovor o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Motovun.

javna rasvjeta

Skip to content