OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

MOTOVUN PARK D.O.O.

Društvo za komunalne djelatnosti 

Trg A. Antico 1 52424 Motovun

OIB:16442760159

https://motovun-park.hr/

info@motovun-park.hr

DIREKTOR: 

Leo Sirotić

e-mail: direktor@motovun-park.hr

ADMINISTRATIVNI REFERENT:

Tanja Brečević

e-mail: info@motovun-park.hr

mob: 099 339 0250 (ponedjeljak – petak 08:00-16:00)

1. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I KOMUNALNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA (RPJ PARKIRALIŠTA)

Voditelj: Mikele Krušvar

e-mail: parking@motovun-park.hr

NAPLATA: 099/493 0775 

CJENIK – Parkiralište

Broj za plaćanje putem SMS-a: 708561 (Zona 1), 708562 (Zona 2)

Naplata parkiranja vrši se prema slijedećem rasporedu:

-u razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna u vremenu od 7 sati do 22 sata

–u razdoblju od 01. listopada do 30. travnja u vremenu od 7 sati do 18 sata

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Pravilnik o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zona posebne regulacije prometa

Službene novine Grada Pazina 31/2016

Izmjene i dopune o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim vozilima unutar zone posebne regulacije

Službene novine Grada Pazina 03/2017 

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge linijskog prijevoza putnika

Odluka o visini grobnih naknada

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE – TURISTIČKA

2. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA (RPJ ČISTOĆA)

Voditelj: Luka Pavletić

CJENIK 2021 – komunalne usluge

Izvješća i planovi:

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2016. godinu

                                    – nastavak pdf-a

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017. godinu

                                    – nastavak pdf-a 

Godišnje izvješće  o poslovanju 2017

Plan poslovanja za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu

                                     – nastavak pdf-a 

Plan poslovanja za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu

Godišnje izvješće o poslovanju za 2019. godinu

Plan poslovanja za 2020. godinu

Plan poslovanja za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godine

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – excel

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Tanja Brečević (administrativni referent)

e-mail: info@motovun-park.hr

Trg A. Antico 1,

52424 Motovun

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

 

 
Skip to content