OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Nepropisno odbačeni otpad

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

Dana 23. ožujka 2016.g. načelnik Općine Motovun, donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Odluku pogledajte ovdje.

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) obveza Općine Motovun je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Svaka osoba koja primijeti nepropisno odbačen otpad na području Općine Motovun može to prijaviti putem:

  •          telefona 052/681-642 svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
  •          popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail:opcina-motovun@pu.t-com.hr
  •          ili osobnim dolaskom u Općinu Motovun, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

 Selektivno zbrinjavanje otpada

Skip to content