OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest građanima o omogućavanju rezervacije parkirnog mjesta za stanovnike Motovuna

Poštovane građanke i građani,

s ciljem poboljšanja dosadašnjih prometnih rješenja Općinsko vijeće je na sjednici 1. kolovoza 2019. godine donijelo nove odluke o uređenju prometa i o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Cilj donošenja predmetnih odluka je zaštita Motovuna, omogućavanje prometovanja stanovnicima starogradske jezgre i onima kojima je to nužno te dodatno uređenje parkiranja u Motovunu.

Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja po prvi put se omogućava rezerviranje parkirališnih mjesta na javnim parkirališnim površinama. Rezervirano parkirališno mjesto je mjesto na koje se parkira korisnik godišnjeg zakupa parkirnog mjesta i glasi na registarsku oznaku vozila. Svaki korisnik ima pravo zakupiti jedno rezervirano parkirališno mjesto.

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizička osoba (stanar) te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje.

Pozivamo sve zainteresirane osobe koje žele osigurati svoje rezervirano parkirališno mjesto da do 30. rujna 2019. godine upute pisani zahtjev za rezervirano parkirališno mjesto.

Nakon razdoblja pripreme, sustav rezerviranja i označavanja parkirališnih mjesta bit će u cijelosti uspostavljen s početkom 2020. godine.

Sve zahtjeve ili upite moguće je dostaviti osobno, slati poštom ili na e-mail opcina@motovun.hr.

Motovun-Montona, 7. kolovoza 2019.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

 

Obrazac – Zahtjev za rezervaciju parkirnog mjesta

Skip to content