OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest – Izmjene i dopune prostornog plana

OBAVIJEST GRAĐANIMA

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

Poštovani građani Općine Motovun-Montona,

obavještavamo vas je u tijeku izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun.

Prostorni plan ide u postupak izmjene zbog usklađenja s HTRS96 koordinatnim sustavom, ucrtavanja prometnica te izmjene kartografskih prikaza u skladu s dostavljenim zahtjevima javnopravnih tijela.

Zahtjevi osoba s pravnim interesom na području Općine Motovun-Montona koje je Općina zaprimila nakon posljednje izmjene plana krajem 2015. godine u razdoblju od donošenja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun obradit će se u sklopu ovih izmjena plana.

Pozivamo sve zainteresirane osobe koje žele zatražiti manje izmjene u obliku i veličini građevnih i drugih područja da do 12. travnja 2019. godine upute pisani zahtjev za izmjenu u Prostornom planu uređenja Općine Motovun-Montona.

Nakon prikupljanja potrebnih informacija dovršit će se izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Motovun i uputiti na javni uvid i postupak donošenja.

Sve zahtjeve ili upite moguće je slati poštom ili na e-mail opcina@motovun.hr.

Motovun-Montona, 14. ožujka 2019.

PROČELNIK

                                                                                              Nenad Šćulac

Skip to content