OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST O IZRADI PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA MOTOVUN-MONTONA

OBAVIJEST O IZRADI PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA MOTOVUN-MONTONA

Općina Motovun-Montona obavještava građane da je pokrenut postupak izrade Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Općine Motovun-Montona.

Ovaj Plan obuhvaća samo Motovun i Kanal.

Pozivamo se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata prijedloga Plana sudjelovati u izradi Plana da daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja kako bi mogla biti razmotrena u okviru izrade nacrta Plana.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se podnositi do 19. lipnja 2023. godine na sljedeće načine:

  • dostaviti na email adresu Općine: opcina@motovun.hr
  • dostaviti osobno ili poštom u Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun-Montona, Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona.

Motovun-Montona, 2. lipnja 2023.

OPĆINA MOTOVUN-MONTONA

Skip to content