OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona objavljuje

OBAVIJEST

o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona (KLASA: 945-01/21-01/12, URBROJ: 2163/05-03-20-4), objavljenog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr) dana 25. lipnja 2021. godine, zbog provedbe propisanih epidemioloških mjera i preporuka uslijed epidemije COVID-19 koja je određena za provođenje dana 29. srpnja 2021. godine u 12,00 sati, provest će se elektroničkim putem.

Zainteresirani otvaranje mogu pratiti putem aplikacije na FreeConferenceCall (https://www.freeconferencecall.com), meeting: juomotovun.

POVJERENSTVO

 

Zapisnik s 1. sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona održane 29. srpnja 2021. godine u prostorijama Općine Motovun-Montona

Skip to content