OPĆINA
MOTOVUN-MONTONA

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona objavljuje

                                                           OBAVIJEST

                                         o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Motovun-Montona (KLASA: 945-01/20-01/58, URBROJ: 2163/05-03-20-4),objavljenog na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Motovun-Montona (www.motovun.hr) dana 9. studenog 2020. godine, zbog provedbe propisanih epidemioloških mjera i preporuka uslijed epidemije COVID-19 koja je određena za provođenje dana 15. prosinca 2020. godine, provest će se elektroničkim putem na

 https://www.youtube.com/channel/UCAxw4v0quRyMzj8TfgCgTRg

ili

https://watch.younow.com/llOD?pid=Share&c=52794526&af_adset=52794526&af_ad=facebook&af_dp=younow%3A%2F%2Fbroadcast%2F52794526%3FdeepLink%3Db&af_web_dp=https%3A%2F%2Fwww.younow.com%2Fopcinamotovun&field5=32abc26y 

POVJERENSTVO

Skip to content